Bajaj New Year Scheme 2075

 

 

बजाज युगारम्भ !!

नयाँ नेपालको नयाँ शुभारम्भ

बजाज नयाँ वर्ष २०७५ को अफर !!

मनाउदै खुसी नयाँ युगको नयाँ वर्ष २०७५ मा नयाँ बजाजसँग पाउनुहोस् रु. ७,५०० /- छुट साथै हरेक दिन लाक्की ड्र मार्फत १ जनालाई रू. ७५,००० \-