Offers

HH Bajaj gives a range of offers for every biker so that you get some of the best deals on our motorcycles. Want to know all about our offers? Read on.

Bajaj Offer !!

हाम्रा ग्राहक प्रति हामी सदैव समर्प्रित छौं |

नेपाल सरकारको नयाँ बजेट अनुसार सवारीसाधनको मूल्य बृदि हुनेछ तर स्टक रहुन्जेल बजाजका मोटरसाइकलहरु पुरानै मूल्यमा बिक्री वितरण गरिने जानकारी गराउदछौं |
For detail information, please contact your nearest Bajaj Showroom or Bajaj Head Showroom - Teku : 01-4230001/4268088/4220094